• Bostadstillägg

    VOAS lägenheter är berättigade till studiestödets bostadstillägg. Bostadstillägget ansöker du i samband med ditt studiestöd. Tilläggsuppgifter om dess storlek hittar du i FPA:s broschyr samt på FPA:s hemsidor.