• VOAS

    Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för bättre studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar ändamålsenliga studiebostäder med en rimlig hyresnivå och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område. Nybyggandet som pågick fram till milleniumskiftet har ersatts av renoverings- och ändringsarbeten i fastigheterna.

    VOAS har för tillfället ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Den årliga omsättningen är ca 10,4 milj.euro.

    VOAS kontor finns i Olympiakvarteret.

    Synpunkter och förbättringsförslag är alltid välkomna, för att vi skall kunna utveckla vår verksamhet och betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.

    Trivsamt boende och lycka till med studierna!