• Vaihtoon lähtevä opiskelija

     

    Ulkomaille vaihtoon tai työharjoitteluun lähtevä asukas saa ns. asumisoikeuden siirron, jolloin takaisin tullessaan opiskelija pääsee etusijalle samaan kohteeseen mistä hän on muuttanut pois. 

    Hakemuksen kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen paluuta Suomeen. Hakemuksesta täytyy tulla ilmi että kysymys on palaavasta opiskelijasta, kirjoittamalla tämän hakemuksen ”muut toiveet” kohtaan.

    Irtisanoutumislomakkeessa on hyvä erikseen mainita vaihtoon lähdöstä.