• Boendemöte 16.10

    Vi välkomnar alla hyresgäster till boendeverksamheten! Det årliga boendemötet kommer att äga rum den 16 oktober klockan 17:00 i Restaurant Olympic (bredvid kontoret).

    Under mötet väljs ut representanter för det kommande årets boendekommittéer och boendekommittéernas samarbetsgrupp. Tillfället ger möjlighet att bekanta sig med grannar och andra VOAS-boende. Dessutom är den pågående periodens medlemmar från kommittéerna på plats och en VOAS:s representant. Vid mötet bjuds det på middag, anmälan samt eventuella dieter och allergier bör göras senast 9.10.2018 per e-post till asukaskokous@gmail.com

    Hälsningar från samarbetsdelegationen

Top