Alli & VOAS I vattnet avstängt
  • Alli & VOAS I vattnet avstängt

    Vattnet är avstängt på grund av omfattande vattenläckage tisdagen 20.11.18 fr.o.m 8:30. Avbrottet tar från två timmar upp till hela dagen beroende på reparationsarbetets omfattning.

    Vi beklagar de olägenheter som arbetet medför!

Top