Sommartidens bostäder
  • Sommartidens bostäder

    Kommer du till Vasa på sommarjobb eller bor du redan här men din egen bostad skall renoveras? Ifall du behöver korttidsboende – kontakta VOAS!  Vi erbjuder såväl ettor som större familjebostäder till uthyrning. Även billigare boxrum finns runt omkring i Vasa varav en del är möblerade.

    Kontakta asuntotoimisto@voas.fi eller ring 06-327 6530. Bostadsansökan fyller du behändigt i på vår hemsida www.voas.fi 

Top