Dröjsmål vid felanmälan
  • Dröjsmål vid felanmälan

    På grund av koronaepidemin undviker servicebolaget att komma in i lägenheterna, vilket innebär att endast brådskande felanmälningar så som vattenläckor hanteras. Mindre brådskande kommer att gås igenom när epidemin avtar. Om du har influensasymtom och behöver akut reparation i din lägenhet, rapportera det felanmälans textfält "beskrivning av felen".

    Under vecka 13 kommer servicebolaget Luotsi att gå igenom VOAS fastigheter och desinficera kontaktytor. Detta är en försiktighetsåtgärd för att förhindra spridning av infektioner. Städningen har också intensifierats i våra fastigheter.

Top