Kontoret öppet bara för de som hämtar nycklar
  • Kontoret öppet bara för de som hämtar nycklar

    Ring oss då du hämtar nycklar: 06 327 6530. Vi ger dig mer information per telefon! Ifall du rest utomlands inom de senaste 2 veckorna, kom inte till kontoret. Kontakta oss, så kommer vi överräns om nyckelhämtningen: asuntotoimisto@voas.fi.

    Vänligen undvik besök vid kontoret, ifall det inte är brådskande, använd elektronisk service: ring eller e-posta.

Top