VOAS flyttar
 • VOAS flyttar

  Vårt kontor har länge varit beläget i Olympiakvarteret, vilket bildar en stor koncentration av studentbostäder. Vi närmar oss femtioårsåldern och vi har länge jobbat för att boendeupplevelsen

  skulle vara så trevlig och smidig som möjligt. Förutom de lätt tillgängliga betjäningspunkterna erbjuder vi ännu mera omfattande onlinetjänster.

  Närmare hyresgästerna

  Vi vill komma ännu närmare våra hyresgäster och därför delar vi upp oss i samband med flytten  till två adresser: i centrum på Hartmansgränd och i Brändö kampusområde i Tervahovi-byggnaden.

  Efter flytten effektiveras bruket av våra kontorsutrymmen med 55,4% jämfört med nuvarande utrymmen.

  Vi erbjuder samma tjänster på båda ställen. Kampusenheten betjänar alla ungdomar som bor nära Brändö kampus, och kontoret i centrum finns nära Leipätehdas- fastigheten vilken många studeranden känner till.

  Mera digital service

  Flytten infaller i en tidsperiod, då vi kraftigt digitaliserar våra tjänster. I fortsättningen kan hyreskontraktet göras från soffan och skrivas under digitalt. Även uppsägning av hyreskontraktet fungerar via nätet.

  Pga. coronaviruset kan vi inte ordna någon inflyttningsfest, men våra dörrar är öppna i de nyrenoverade utrymmena i centrum fr.o.m 4.1.2021. Kontoret på Brändö kampus öppnas under februari 2021.  Vi informerar våra kunder mera om detta.

  De nuvarande utrymmena har till en del hyrts ut till Luotsi fastighetsservice.

Top