Stiftelsen Vasa studiebostäder centraliserar fastighetstjänsterna till Are
 • Stiftelsen Vasa studiebostäder centraliserar fastighetstjänsterna till Are

  Stiftelsen Vasa studiebostäder centraliserar underhållet och servicen av sina hundra bostadsfastigheter till Are. Genom avtalet tar Are hand om det tekniska underhållet av stiftelsens fastigheter samt underhållet av byggnadstekniska system. Omorganisationen görs i form av en företagsöverlåtelse, där en anställd går över till Are som s.k. gammal arbetstagare.

  Stiftelsen Vasa studiebostäder är en stor ägare och utvecklare av fastigheter i Vasa. Stiftelsen har totalt hundra fastigheter med 2 685 bostadsplatser. Stiftelsen erbjuder ett hem till ungefär var femte ungdom som studerar i Vasa.

  – I enlighet med vår strategi har vi starkt utvecklat förvaltningen och driften av fastigheterna under 2022. Som ett resultat av utvecklingsarbetet centraliserar vi det interna underhållet av bostäderna till Are. Ares ansvarsfulla arbetssätt och deras inbyggda kultur av ständiga förbättringar och öppenhet vägde tungt i vågskålen under förhandlingarna. I framtiden kommer stiftelsen att fokusera på strategisk utveckling av fastighetsportföljen och genomförande av reparationer som de långsiktiga planerna kräver, säger Marko Ylimäki, vd för Vasa studiebostadsstiftelse.

  Are kommer framöver bland annat att ta hand om mindre reparationer i lägenheterna och flyttbesiktningar av lägenheterna vid hyrestidens slut, cirka 1 500 per år.

  – Vi har varit teknisk underhållspartner i flera år, så det är ett stort tecken på förtroende att vi får möjlighet att utöka partnerskapet. Genom ett kontinuerligt samarbete kan vi tillsammans utveckla fastigheternas förutsättningar och energieffektivitet, säger Markus Hämäläinen, enhetschef för Ares serviceverksamhet i Österbotten.

  Mer information:
  Are Oy, enhetschef Markus Hämäläinen, markus.hamalainen@are.fi, tfn 050 461 1848
  VOAS sr, vd Marko Ylimäki, marko.ylimaki@voas.fi, tfn 050 521 0534

   

  Are är ett familjeföretag grundat i Finland med över hundra års erfarenhet av husteknik. Vi erbjuder lösningar och tjänster för fastighetens hela livscykel, från husteknikentreprenad i nybyggnation till underhåll och service, modernisering och reparationsbyggande. Vi arbetar nära samman med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om det gäller ett kontor, köpcentrum, hotell, sjukhus, bostadsfastighet eller industrianläggning. Vi investerar i smart byggteknik för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda energieffektiva utrymmen till våra kunder och behagliga inomhusförhållanden för slutanvändarna. Are har totalt cirka 3 300 anställda i Finland och Sverige och omsätter cirka 460 miljoner euro. Are är en del av Conficap-koncernen. www.are.fi

   

  VOAS logo

  Stiftelsen Vasa studiebostäder har erbjudit bostäder till studerande i Vasa i snart femtio år. Vi är en oberoende ideell stiftelse vars uppdrag är att tillhandahålla prisvärda och högkvalitativa studentbostäder i Vasaregionen. I dagsläget har vi nästan 2 700 bostadsplatser i Vasa. Dessutom hyr stiftelsen ut kontors-, affärs- och daghemslokaler. Den årliga omsättningen är cirka 10,4 miljoner euro. www.voas.fi

Top