Bluffmeddelanden
 • Bluffmeddelanden

  Enligt uppgifter vi fått har flera hyresvärdar råkat ut för bluffmeddelanden som skickats till deras hyresgäster.

  I bluffmeddelandena påstås att hyresgästen har hyran obetald och man begär att hyran ska betalas till ett visst kontonummer.

  I meddelandet sägs också att kontonummern har ändrats p.g.a uppdatering av datasystemet. Meddelande är skrivna på finska, där finns ingen länk utan bara ett nytt kontonummer. Reagera inte på eventuella meddelanden och stiftelsens kontonummer har inte ändrats.

  Vi har skickat hyresinbetalningarna till våra invånare i början av året via e-post och på posten.

  Om du har fått ett bluffmeddelande, vänligen kontakta VOAS´ kundbetjäning eller hyresövervakning.

  Mera uppgifter om bluffmeddelandena: https://yle.fi/a/74-20020565

Top