VOAS - Timeline

För ett bättre boende för studerande redan 50 år!

Hur har boendet för studerande sett ut i Vasa från att VOAS startade och till nutid? Gör en resa genom VOAS´ fem årtionden!

Var är vi nu

Att erbjuda bostäder speciellt till studerande är en glädje! Ett halvt sekel av erfarenhet visar en säker riktning in i framtiden. Det krävs förnyelse och ett öppet sinne för att hänga med i utvecklingen - hur ser studier och boende ut i framtiden?

Top